De Experimentele Werkplaats biedt bedrijven en instellingen
de volgende cursussen aan:


Ook zijn er vakgerichte cursussen
Deze zijn te verdelen in 3 categorieën:

1. Diplomagerichte cursussen lassen:
hierbij bestaat de mogelijkheid tot behalen van het lasdiploma NIL (Nederlandse Instituut Lastechnieken). Erkend diploma: het examen wordt afgenomen door een Rijksgedelegeerde examinator.

2. Huismeester programma:
De cursus bevat lespakketten die de kandidaten de nodige technische kennis bijbrengen om op een verantwoorde manier met een gebouw om te gaan. Certificaat van deelname.

3. Om- en bijscholingscursussen:
Cursisten die slechts op een bepaald vakgebied moeten worden bijgespijkerd kunnen een deelopleiding volgen. Certificaat van deelname.