Belangstelling?

Volgende ยป

Lassen

Er zijn 3 soorten lascursussen te volgen bij de EWP.

1. Elektrisch lassen
Deze basiscursus leert u de grondbeginselen van het lassen. U kunt met dit basispakket terecht bij onze andere lascursussen. Bij elektrisch lassen bestaat ook de mogelijkheid tot het behalen van het NIL-lasdiploma niveau 1 booglassen met beklede elektroden (aan deze cursus zijn echter extra kosten verbonden).

2. CO-2 lassen (mixgas)

3. Autogeen lassen (gas en zuurstof)
Ook deze lasmethode kan gevolgd worden bij de EWP.
Deze cursist is op weg naar het landelijk erkende NIL lasdiploma (Nederlands Instituut Lastechnieken) dat wordt afgenomen door een Rijksgedelegeerde examinator.