De Experimentele Werkplaats al meer dan 25 jaar aktief
in het geven van technische opleidingen

De Stichting Experimentele Werkplaats (EWP) is een vrijwilligersorganisatie die al sinds 1983 gevestigd is in Amsterdam-Noord. De doelstelling van de EWP is om vooral jongeren de kans te bieden een technische opleiding te volgen en werkervaring op te doen zodat zij hun kansen op de arbeidsmarkt of voor een verdere opleiding kunnen vergroten. Een uniek initiatief dat is uitgegroeid tot de technische school met de laagste drempel: de Experimentele Werkplaats (EWP).
Iedereen die de (eerste) stap wil zetten op weg naar vakmanschap en een toekomst met toekomst, is van harte welkom. De Experimentele Werkplaats draait op de inzet en het enthousiasme van vrijwilligers: ervaren vaklieden die hun kennis en ervaring met plezier aanwenden om nieuwe kansen te creëren voor jong en oud. De EWP richt zich met haar dagcursussen op jongeren met een afgebroken of geringe vakopleiding en op personen die langere tijd niet bij het arbeidsproces betrokken zijn geweest en/of zich willen laten omscholen of bijscholen. Ook bedrijven en instellingen kunnen hun personeel bij de EWP laten bijscholen.
Onder de cursisten bevinden zich ook vrouwen, allochtonen en particulieren (o.a. hobbyisten). Het gebouw is ’rolstoel-vriendelijk’ waardoor ook lichamelijk gehandicapten van harte welkom zijn. En... leeftijd speelt geen rol: onze jongste cursist is 15, de oudste 65! Wie een EWP-cursus volgt vergroot zijn of haar kansen naar verdere opleidingen of op een (her-)intreding op de arbeidsmarkt.

De Stichting Experimentele Werkplaats werkt nauw samen met onder meer:
- Dienst Werk en Inkomen (DWI)
- Pantar
- UWV
- Scholen
- Diverse organisaties en instellingen
- Bedrijfsleven

Genoemde instanties onderhouden goede contacten met de EWP en verwijzen met enige regelmaat (jonge) mensen door die op de een of andere manier in hun opleiding zijn vastgelopen. Men kan zich evenwel ook op eigen initiatief aanmelden.