Enkele EWP werkervaringsprojekten


Gedurende hun opleiding worden de cursisten goed opgevangen en intensief begeleid. Zij leren veilig omgaan met de machines die voor hun opleiding van toepassing zijn en al snel gaan zij kleine werkstukken maken. Ter voorbereiding op hun latere deelname aan het arbeidsproces worden cursisten – na hun praktische introductieperiode – ingezet bij diverse zogenaamde werkervaringsprojekten waar zij in groepsverband leren samen te werken. Hun werkzaamheden worden dan ook zichtbaar voor de buitenwereld en de goede reacties die dat oplevert versterkt het zelfvertrouwen van de cursist waardoor hij gemotiveerder de cursus zal afronden.